پیتر پنگوئن قهرمان

قیمت (ریال): 55000
راوی این قصه پنگوئنی است به نام پانکی، که اول کتاب با شما اتمام حجت می کند که بدانید این کتاب فقط برای پنگوئن‌هاست و اگر به خواندن کتاب ادامه دادید مسلما شما پنگوئن هستید.
نویسنده: درن کینگ
مترجم: مرجان دارابی
چاپ دوم:1394
 
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز