دست‌ها برای زدن نیستند

قیمت (ریال): 65000
این کتاب‌ها به ما نشان می‌دهند چطور با صلح و دوستی زندگی کنیم و برای خود و اطرافیانمان دنیای بهتری بسازیم.
نویسندگان: مارتینه آگاسی
الیزابت وردیک
ترجمه: افسانه طباطبایی 
چاپ دوم:1393
شابک:9786005935585
*راه یافته به فهرست کتاب‌های مناسب با برنامه درسی رشد
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز