حیوانات اهلی

قیمت (ریال): 80000
این کتاب‌ها مهارت مشاهده را در کودکان تقویت کرده و آن‌ها را با انواع حیوانات و نام‌های آن‌ها آشنا می‌کنند. بچه‌ها با کمک کتاب‌ها از حیوانات مزرعه گرفته تا حیوانات جنگل، از گاو و مرغ و جوجه تا فیل و خرس قطبی و حتی آفتاب پرست را می‌شناسند.
ترجمه: افسانه طباطبایی
چاپ اول:1392
شابک:9786005935714
 
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز