ببر رها می شود

قیمت (ریال): 65000
راب تورتن یک روز صبح در جنگل مه آلود فلوریدا راه می رفت که از دیدن ببر، ببری زنده، ببری بزرگ در قفس میخکوب شد. در همان روز شگفت انگیز سیستین بیلی را ملاقات کرد. سیستین برخلاف راب همه ی احساساتش را بیرون می ریزد. آن ها رفته رفته با هم دوست می شوند و به هم اعتماد می کنند و زندگی راب دگرگوش می شود. خیلی زود پی می برند که بعضی چیزها مثل خاطرات، غم و غصه و ببرها را نمی شود برای همیشه در قفش نگه داشت. 
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز