خرگوش مخملی

قیمت (ریال): 48000
در دنیایی که همه چیز نامعلوم و ناپایدار به نظر می رسد، قصه ی جاودانگی مارجری ویلیامز به ما یادآوری می کند که حقیقتا، چه چیزی در زندگی اهمیت دارد. «هر چند این کتاب قصه ای برای کودکان است، با این حال هر کس فکری باز و قلبی پذیرا داشته باشد در شمار مخاطبانش قرار می گیرد.»
نویسنده: مارجری ویلیامز
تصویرگر: ویلیام نیکسون
مترجم: رضی هیرمندی
تعداد صفحات: 48
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز