عروسی بیژن و منیژه

قیمت (ریال): 60000
بیژن درون چاه است و در چاه بسته است. منیژه بیرون چاه نشسته است و با بیژن حرف می زند. داستان عروسی بیژن و منیژه در گفت و گوی این دو روایت می شود، روایتی تازه از یک داستان شاهنامه فردوسی با تصویرهایی زیبا.

نویسنده: علی اصغر سیدآبادی
تصویرگر: مرجان وفاییان
صفحات: 28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز