یک تمساح قیچ قیچ

قیمت (ریال): 60000
تمساح یک آدم دیده بود، اما این همه با هم ندیده بود. تمساح ترسید. مردم هم ترسیدند. حالا چه کار باید کرد؟

نویسنده: زهره پریرخ
تصویرگر: گلریز گرگانی
صفحات: 28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز