شهری که راه افتاد

قیمت (ریال): 60000
در شهری یک شبح زندگی می کرد، که همه از او می ترسیدند و شبح هم از همه می ترسید. آخر کسی حاضر نبود با شبح دوست شود. شبح بیچاره که این چیزها را می دید، بیش تر می ترسید. تا این که یک روز...

نویسنده: کبری بابایی
تصویرگر: مهیا طلوع کیان
صفحات: 28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز