یک کرگدن ددنگ ددنگ

قیمت (ریال): 60000
یک روز کرگدن به یک میدان رسید که مردم زیادی آن جا جمع شده بودند. هر کس کاری می کرد و کرگدن هم می خواست کاری کند؛ اما چه کاری؟

نویسنده: زهره پریرخ
تصویرگر: مهرناز شاکرین
صفحات: 28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز