اژدها بازی

قیمت (ریال): 60000
اژدهای کوچک درباره ی خودش سوال های زیادی دارد. من کی هستم؟ من چی هستم؟ اما چه کسی می تواند به سوال های او پاسخ بدهد؟

نویسنده: هدی حدادی
تصویرگر: حسن موسوی
صفحات28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز