بشو و نشو

قیمت (ریال): 60000
«بشو» گربه ای است که می رود، می چرخد، بازی می کند و شکمش سیر می شود. «نشو» گربه است که نمی رود، نمی چرخد، بازی نمی کند و... تو طرفدار کدام هستی؟ طرفدار بشو یا طرفدار نشو؟

نویسنده: فرهاد حسن زاده
تصویرگر: عطیه مرکزی
صفحات: 28
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز