شبح ترسو

قیمت (ریال): 60000
در شهری یک شبح زندگی می کرد، که همه از او می ترسیدند و شبح هم از همه می ترسید. آخر کسی حاضر نبود با شبح دوست شود. 
شبح بیچاره که این چیزها را می دید، بیشتر می ترسید. 
تا این که یک روز...

نویسنده: نوشین شعبانی
تصویرگر: عاطفه ملکی جو
صفحات: 28 
چاپ اول: 1394
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز