تاراز

قیمت (ریال): 50000
ماجراي دلبستگي عاطفي دختر نوجواني به نام ستاره به مربي اسب‌سواري‌اش بهراد و سرگذشت اسب ِ قهرمان او تاراز 
نویسنده: بدری مشهدی
چاپ:1393
شابک: 9786007216606
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز