میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند

قیمت (ریال): 65000
این کتاب‌ها به ما نشان می‌دهند چطور با صلح و دوستی زندگی کنیم و برای خود و اطرافیانمان دنیای بهتری بسازیم.
نویسنده: الیزابت وردریک
مترجم: افسانه طباطبایی
چاپ دوم:1393 
شابک:9786005335592
*راه یافته به فهرست کتاب‌های مناسب با برنامه درسی رشد
 
 
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز