بیا با هم آدم بِکشیم

قیمت (ریال): 42000
سبزک نام عروسک مهرک است. این دو با هم در این سری از کتاب‌ها داستان‌هایی را دنبال می‌کنند که آموزش کارهای خوب است به بچه‌های خوب. سبزک هر بار مهرک را برای انجام این کارها همراهی می‌کند.
نویسنده: رودابه کمالی
تصویرگر: هدی عظیمی
سال چاپ:1391
شابک:9786006499543

** راه یافته به فهرست لاک پشت پرنده
** راه یافته به فهرست کتاب‌های آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز