ابری‌ها

قیمت (ریال): 30000
از وقتی بعضی آدم‌‌ها تصمیم گرفتند روی ابرها زندگی کنند، دو دسته شدند: ابری‌ها و خاکی‌ها. ا‌بری‌ها از آن بالا حسابی برای خاکی‌ها باران و برف ریختند تا سدها پر شدند. اما با وجود ابری‌ها در آسمان، یک مشکل محیط زیستی هم به وجود آمد، آ نها ممکن است غیر از باران و برف چیزهای دیگری هم بر سر آدم‌ها بریزند.
نویسنده: محمدرضا یوسفی
سال چاپ:1391
شابک:9789642970728
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز